Historie

Året var 1958 og et eventyr var i ferd med å starte. Etter flere år som baker i Oslo var Egil Gjengedal klar til å realisere den store drømmen. Han ville etablere et eget bakeri som var lokalisert på Gol. Dette var Storla`s bakeri. Her hadde han med seg sin kone Ragnhild som var med i ekspeidsjonen og sto for utsalget i bakeriet. Ved siden av å være med på produksjonen om natten, stod han også for distribusjon av varer til kundene den påfølgende dag. I forbindelse med kraftutbyggingen i Hemsedal kom det mye anleggsfolk til Gol og Hemsedal, dette var merkbart på omsetningen. Det ble investert i mer utstyr ettersom inntjeningen økte.
Etter ti år som leietaker av bakeriet begynte tålmodigheten til Ragnhild og Egil å ta slutt. Den store drømmen om eget bakeri var enda ikke realisert, og det ble ikke noe bedre etter som de ikke fikk til en avtale om kjøp av Storla`s bakeri. Planleggingen av et nytt bakeri på nabotomta ble satt i gang. Utgravingen av tomta startet 3.påskedag 1968. Den 14. September samme år ble det stekt brød i nye lokaler. I 1983 ble Gol Bakeri og Konditori omdannet til et familieselskap. I samme periode kom Gol Bakeri som leietaker i bygget. I 1987 inngikk Gol Bakeri og Konditori as en avtale med Storla`s bakeri om en overtagelse av hans eiendom og tilhørende bebyggelse. Produksjonen i bygget ble nedlagt og senere revet i 1992 og tomten ble lagt ut til parkeringsplass. Etter den siste utbyggingen i 1992 hadde bygget en total grunnflate på 2100 kvm.
I dag er det sønnene Ole Gjengedal og hans bror, Hans Gjengedal som eier og driver Gol Bakeri og Konditori..

Fra 2006 etablerte vi Valdres Bakeri AS på Fagernes, Dette ble driftet av Gol Bakeri AS, frem til 2011
da produksjonen ble overført til Gol.

Vi er nå hovedleverandør til NorgesGruppen i Hallingdal og Valdres, og har et tett samarbeid med Bakehuset, som er Norges største Bakerikjede. Utvidelse av Produksjon/lager startet opp i 2015 og ble ferdigstilt juli 2015 med ca. 900 kvm.

Egil Gjengedal